Stappenplan

Wat doet een architect?

Een architect doorloopt met u een aantal stappen om tot de realisatie van uw woning of bedrijfspand te komen. Hieronder kunt u zien welke stappen we samen zetten.

1 Initiatief en Haalbaarheid Ideeën!
In vrijblijvend gesprek leg ik uit hoe een bouwproces verloopt, wat In Perspectief voor u kan betekenen en aan welke regelgeving u moet denken. In grote lijnen kijken we naar uw budget.

2. Projectdefinitie De contouren van uw idee
In de initiatieffase kijken we naar uw wens, de opties en uw huidige situatie. Het resultaat is een samenwerkingsovereenkomst en een programma van eisen. Vooruitlopend op de volgende fase maak ik ruwe schetsen.

3. Structuurontwerp Wat komt waar?
Heeft u een groot bedrijfspand nodig met verschillende functies? In het structuurontwerp laat ik zien hoe de verschillende ruimtes zich tot elkaar verhouden. Vaak combineer ik deze fase met het voorontwerp.

4. Voorontwerp Uw idee vertaalt in een ontwerp
Uw wens vertaal ik naar situatietekeningen, plattegronden en een 3D-ontwerp, eventueel met varianten. Bij de presentatie wandelen we virtueel door het 3D-ontwerp, zodat u een goed beeld krijgt of het ontwerp aansluit bij uw wens.

5. Definitief ontwerp Uw wens krijgt vaste vorm
Uw aanpassingen voer ik door in het definitief ontwerp. In overleg met de constructeur bepalen we de constructie. U ontvangt een bouwtekening, waarmee u vooroverleg met de gemeente kunt voeren. Tevens krijgt u een globaal overzicht van de bouwkosten.

6. Technisch ontwerp en bestek Aanvraag van de omgevingsvergunning en voorbereiding op de bouw
Tijd voor de bouwbesluittoetsing en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dat kan gaan om vergunningen voor de bouw en voor kap-, sloop-, milieu- of andere werkzaamheden. Het definitief ontwerp vertaal ik naar een technische omschrijving of bestek.

7. Prijs- en contractvorming Een aannemer vinden
Samen zoeken we naar een geschikte aannemer. Heeft u een aannemer nodig die verstand heeft van duurzaam bouwen? Of is een goed geoutilleerde timmerman voldoende? Ik adviseer u over de juiste aannemer en vergelijk de verschillende offertes.

8. Uitvoeringsgereed ontwerp Het maken van werktekeningen
Om te zorgen dat een aannemer precies weet wat hij moet doen, maak ik werktekeningen. Daarop staan aangegeven de exacte maatvoering, het juiste materialengebruik en de bouwvolgorde.

9. Uitvoering directie Het bewaken van de kwaliteit
Tijdens de bouw wordt de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct bepaald. Om deze kwaliteit en de planning te bewaken, kunnen we de directievoering van de bouw voor u doen. Met als resultaat: een vlekkeloze oplevering.

10. Gebruik en exploitatie Gefeliciteerd
Gefeliciteerd met uw nieuwe pand. U kunt het gebruiken, onderhouden… ervan genieten! En wellicht verandert ooit uw situatie en beginnen we weer bij stap 1.

Durft u uw nieuwbouw of verbouw aan? Neem dan contact op.
Wilt u liever eerst een ontwerp in 3D, zodat u kunt zien wat mogelijk is? Vraag dan nu uw Idee in 3D aan!